Lees- en studiegroep Een Cursus in Wonderen - Praktijk Kiyana

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Ondersteuning
Lees- en studiegroep Een Cursus in Wonderen

Eén keer in de twee weken faciliteer ik samen met Christiaan Knijff een lees- en studiegroep rondom Een Cursus in Wonderen. Je kan de Cursus lezen, maar de Cursus begrijpen, toepassen en vervolgens ervaren, is andere koek. Dat het niet zo gemakkelijk is, daar kan menigeen over meepraten.
Vandaar dat een lees- en studiegroep een oplossing kan bieden. Met elkaar de theorie bespreken en reflecteren, waardoor verdieping ontstaat. Het toepassen van de Cursus door ervaringen uit het dagelijks leven te delen en bekijken hoe deze zich verhouden met de inhoud van Een Cursus in Wonderen. Tevens werken we met stilte door middel van meditatie om ons te verbinden met onsZelf. En zo is het mogelijk om spelenderwijs elkaar te ondersteunen in ons pad van angst naar liefde.


Wanneer, waar en hoe?

Wanneer: In de even weken op vrijdagochtend van 10.00 - 12.00 uur
Locatie: Marsmanstraat 35 in 's-Gravenzande
Kosten: vrijwillige eigen bijdrage voor wat onkosten
Aanmelding: via het contactformulier of telefoon 06 - 102 16 445


Over Een Cursus in Wonderen

Een Cursus in Wonderen is een psychologische en spirituele leerweg met als doel een staat van innerlijke vrede te bereiken. De Cursus doet dit door ons te leren hoe we op een andere manier naar de wereld kunnen kijken. Niet vanuit angst, maar vanuit liefde en vergeving. Het is dan ook van belang om alle obstakels die liefde in de weg zitten onder ogen te zien en los te laten. Denk aan allerlei soorten angsten, schuld, overtuigingen, normen en waarden. Wat in jouw wereld plaatsvindt, is een weerspiegeling van je innerlijke wereld; in datgene waar je in gelooft. Zo zijn relaties en situaties krachtige spiegels die je kunnen helpen om te kiezen voor Liefde.  
Een Cursus in Wonderen biedt ons door middel van wonderen (de verandering van waarneming) en vergeving de mogelijkheid om in innerlijke vrede en vrijheid te leven.

Het boek Een Cursus in Wonderen is een "zelfstudieboek" en bestaat uit verschillende onderdelen. Een Tekstboek waarin stap voor stap de theorie van de Cursus uiteen wordt gezet, een Werkboek voor studenten met 365 lessen, een Handboek voor leraren en Aanvullingen. Het boek legt de nadruk op toepassing in plaats van theorie en op ervaring in plaats van theologie. Een Cursus in Wonderen is dus geen religie of theologie, maar een hulpmiddel om je innerlijke leraar (Liefde) te vinden.

Voor meer informatie over Een Cursus in Wonderen verwijzen wij graag naar het Nederlandse platform: Miracles in Contact, www.miraclesincontact.nl.
Niets werkelijks kan bedreigd worden.
Niets onwerkelijks bestaat.
Hierin ligt de vrede van God.
(inleiding ECIW)


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu